Макро бет

Жер аумағы

2 724 902 км2 (әлем бойынша 9-шы орында)

Халқы

Халық саны 18 млн-нан асады

Егеменді рейтинг

- BBB-/A-3

- Baa3

- BBB

Инфляция

2017 жылғы инфляция көрсеткіші 7,1%

ЖІӨ

2017 жылғы ЖІӨ-нің өсімі 4%

*Қосалқы қорлар

3,9 млрд тонна (30 млрд баррель)

Мұнай мен конденсат қорының жеткіліктілігі – 44,8 жыл

1,1 трлн м3 газ

 Газ қорының жеткіліктілігі – 42,2 жыл

Өндіру

86,2 млн тонна мұнай мен конденсат (тәулігіне 1,79 млн баррель)

53 млрд м3 табиғи газ

*Қазақстанның әлемдегі позициясы

Әлемде мұнай мен конденсат қоры бойынша 12-ші орында

Әлемде табиғи газ қоры бойынша 25-ші орында

Әлемде мұнай мен конденсат өндіру бойынша 15-ші орында

Әлемде табиғи газ өндіру бойынша 30 орында

Өңдеу

14,87 млн тонна

Қазақстандағы ҚМГ үлесі

 Қазақстанда өндірілетін мұнай мен конденсаттың жалпы көлемінің 27%-ы (23,4 млн тонна);

 Қазақстандағы табиғи және ілеспе газдың жалпы көлемінің 15%-ы (8 млрд м3);

 Қазақстанның магистральды мұнай құбырлары арқылы тасымалданған мұнайдың жалпы көлеміндегі ҚМГ-ның үлесі 57% (66,7 млн тонна);

 Қазақстанның магистральды газ құбырлары арқылы тасымалданған газдың жалпы көлеміндегі ҚМГ-ның үлесі 82% (100,9 млрд м3);

 Қазақстанда өңделетін көмірсутегі шикізатының жалпы көлемінің 82%-ы.

*ВР-ның 2018 жыл бойынша әлем энергетикасына статистикалық шолуы
KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым